fbpx

Ogólne warunki sprzedaży

Definicje

Sprzedający       Intertech dental Ryszard Drobik z siedzibą w Tychach przy ul. Nowokościelna 26, NIP 6461014115;

Klient                    osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej o charakterze zawodowym (art. 355 § 2 k.c.);

Konsument        osoba fizyczna nie zawierająca umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art.221 k.c.) lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie, w jakim osoba taka dokonuje czynności związanej z jej działalnością gospodarczą, ale w sytuacjach, w których z treści umowy wynika, że nie mają one dla niej charakteru zawodowego, co wynika w szczególności z PKD;

Zamówienie       oświadczenie woli Klienta, na podstawie którego kupuje on towary lub usługi oferowane przez Sprzedającego.

Postanowienie ogólne

Ogólne warunki sprzedaży zwane dalej „warunkami” mają zastosowanie do umów sprzedaży i świadczenia usług pomiędzy Sprzedającym a Klientem, chyba że postanowiono inaczej na podstawie indywidualnej umowy sprzedaży.

Wszystkie towary zakupione u Sprzedającego pozostają jego własnością do momentu uregulowania pełnej należności za te towary.

 

1.Sposób składania zamówienia

internetowo poprzez stronę internetową: www.intertechdental.pl

pocztą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 16.00;

pod numerami telefonów: 32 219-21-54, 32 217-30- 71, 502-676-259, 538-438-028

faxem pod numerem: 32 327-02-51

Zweryfikowane zamówienia złożone do godz. 13.00 realizowane będą w tym samym dniu roboczym. Zamówienia złożone po godz. 13.00 realizowane będą w następnym dniu roboczym.  Każde zamówienie powinno zawierać co najmniej nazwę handlowa towaru, ilość oraz dane Klienta (NIP, adres, numer telefonu).

Zamówienia złożone poprzez serwis www.intertechdental.pl są każdorazowo weryfikowane przez Sprzedającego poprzez kontakt telefoniczny z Klientem – a jeśli składający nie wyraził zgody na kontakt telefoniczny to weryfikacja odbędzie się drogą mailową.  Poprzez „weryfikację” rozumie się sprawdzenie i podanie Klientowi aktualnych cen/wartości zamówienia, a także czasu realizacji w przypadku nie posiadania pełnych stanów magazynowych.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji złożonego zamówienia w przypadku nieuregulowania przez Klienta płatności za wcześniej złożone zamówienia.  Obowiązują ceny ustalone w chwili składania zamówienia.

 

2.Realizacja zamówień

Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy spedycyjnej.  Przy odbiorze przesyłki prosimy o dokładne sprawdzenie wszelkich paczek otrzymanych od Sprzedającego, w szczególności czy przesyłka nie jest uszkodzona i czy oklejona jest oryginalną taśmą firmową „Intertech dental”. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości należy:

  1. odmówić podpisania listu przewozowego (nie odbierać przesyłki),
  2. niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o zaistniałej sytuacji,
  3. w przypadku odbioru przesyłki wypełnić stosowny „Protokół szkody” w obecności kuriera.

W przypadku, gdy Sprzedający nie może zrealizować zamówienia w całości ze względu na występujące braki magazynowe, Sprzedający dostarczy Klientowi zamówienie niezwłocznie, natomiast w zakresie stwierdzonych braków dośle je Klientowi na swój koszt niezwłocznie po otrzymaniu ich od dostawcy. O przewidywanym terminie dosłania brakującego zamówienia  Sprzedający informuje Klienta w dacie przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

3.Gwarancja

Na wszystkie towary oferowane do sprzedaży udzielana jest gwarancja jakości.

4.Serwis

Sprzęt wysłany do serwisu winien być dostarczony kompletny, w oryginalnym opakowaniu, wysterylizowany, z załączonym opisem nieprawidłowości. W przeciwnym przypadku Sprzedający może odmówić przyjęcia sprzętu.

 

5.Reklamacje

Klient ma prawo zgłosić wadę Sprzedającemu, czyli skorzystać z rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru. Reklamację składa się w formie pisemnej i powinna ona zwierać dane kontaktowe Klienta (NIP, adres, numer telefonu), dowód zakupu (FV), opis reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu rozpatrzenia.   W przypadku złożenia reklamacji, decyzja o jej uznaniu zostanie podjęta przez Sprzedającego po otrzymaniu opinii producenta towaru.

 

6.Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma możliwość do odstąpienia od umowy wyłącznie za uprzednią zgodą Sprzedającego. W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru w stanie niezmienionym.   W razie odstąpienia przez Klienta od umowy i zwrotu towarów nietypowych - takich jak części zamienne (serwisowe), sprowadzonych pod konkretne zamówienie, sprowadzanych z zagranicy Sprzedający naliczy opłatę manipulacyjna w wysokości 15% wartości towaru.  Zwrot należnej Klientowi ceny będzie pomniejszony o opłatę manipulacyjną.

Dla wyrobów medycznych, które wymagają specjalnych warunków przechowywania oraz dla leków nie istnieje możliwość odstąpienia od umowy.

 

7.Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych "warunkach" zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających z niniejszych "warunków" jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.  


Drukuj

Odwiedź nas
Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net
Ta witryna używa plików cookie. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na używanie przez nas tych plików.
Dowiedz się więcej OK

Zaloguj się do konta