fbpx

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia użytkownikom charakter, zakres i cel zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez odpowiedzialnego administratora danych, czyli:
Intertech dental Ryszard Drobik, z siedzibą w 43-100 Tychy, Ul. Nowokościelna 26

Prawne podstawy ochrony danych można znaleźć w ustawie o ochronie danych (RODO) na stronie: https://giodo.gov.pl/pl/569/9276
Administrator prowadzi Internetowy System Zamówień pod adresem www.intertechdental.pl, zwany dalej Serwisem www.

Dane osobowe:
Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy, IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych w Zasadach Współpracy jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług.

Pod akronimem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Zasadach Współpracy.

Osoby, które dokonują rejestracji w serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć.

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Osoby odwiedzające mogą przeglądać serwis www bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

Cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora
Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1.       realizacji umowy o świadczenie usług określonych Zasadami Współpracy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2.       wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art.     6 ust. 1 lit. c RODO);

3.       analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych    funkcjonalności i świadczonych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4.       marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5.       dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Czas przetwarzania danych osobowych
Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

Odbiorcy danych
Dane osobowe niezbędne do realizacji usług będą ujawniane podmiotom zewnętrznym w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie.
W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

Niezapowiedziane wiadomości
Intertech dental zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Intertech dental rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, newsletter’a, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz inne informacje komercyjne.

Kontakt
Kontaktując się z Intertech dental (na przykład za pomocą formularza kontaktowego lub e-mail), informacje użytkownika w celu przetworzenia wniosku, jak również w przypadku pytań uzupełniających, zostają zapisane.

Zamawianie usług i produktów
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Intertech dental wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych.

Subskrypcja newsletter
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletter-ów należących do Intertech dental wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Dane te są obowiązkowe.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy newsletter.
Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi newsletter.

Logi serwera
Administrator danych (lub jego dostawca przestrzeni internetowej) zbiera dane o każdym dostępie do serwisu www (tak zwane pliki dziennika serwera).

Dane dostępu obejmują:
Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, mogą być rejestrowane w logach systemowych: Nazwa pobranej strony internetowej, plik, data i godzina pobrania, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym pobieraniu, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona), adres IP i administrator danych żądający.

Administrator danych wykorzystuje dane z rejestru tylko do celów oceny statystycznej w celu obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty. Jednakże administrator danych zastrzega sobie prawo do późniejszego przeglądu danych z rejestru w celach technicznych -  w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Polityka Cookies
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę serwisu www, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1.       dostosowania zawartości serwisu www do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze serwisu www; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2.       tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze serwisu www, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3.       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia serwisu www lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1.       „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
2.       pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
3.       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze serwisu www;
4.       „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu serwisu www itp.;
5.       „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Usuwanie i zarządzenie plikami cookies
Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną funkcjonalność korzystania ze serwisu www.intertechdental.pl

Integracja usług i treści stron trzecich
Może się zdarzyć, że treści ze stron trzecich, takie jak filmy z serwisu YouTube, mapy z Map Google, kanały RSS lub grafika z innych stron internetowych zostaną uwzględnione w tym serwisie www. Zawsze zakłada to, że dostawcy tych treści (zwani dalej "zewnętrznymi administrator danych") dostrzegają adres IP użytkowników. Ponieważ bez adresu IP nie mogliby wysłać treści do przeglądarki każdego użytkownika. Adres IP jest zatem wymagany do prezentacji tych treści.

Google Analytics
Ten serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa. „Cookies”, pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z serwisu www przez nich. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z  serwisu www przez użytkowników są zazwyczaj przekazywane są do serwera Google w USA i tam przechowywane.

W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tym serwisie www, adres IP użytkowników Google zostanie obcięty w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z serwisu www przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych ze serwisu www i usług internetowych wiąże się z operatorem strony.

Uprawnienia Użytkownika
Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wyżej wymienionych żądań należy przesłać wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z informacją czego żądanie dotyczy.

Prawo do sprostowania danych realizowane jest w stosunku do Użytkownika posiadającego konto w Intertechdental.pl również przez umożliwienie mu edytowania danych.
Użytkownikowi posiadającemu konto w Serwisie przysługuje prawo do jego usunięcia.

W celu usunięcia konta należy przesłać wiadomość pod tytułem "Rezygnacja z konta" na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rezygnacja z konta nie jest równoznaczna z usunięciem danych osobowych – Intertech dental po usunięciu konta będzie przechowywał tylko te dane, które będą niezbędne – do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i innych wynikających z obowiązków Prawno-skarbowych.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej lub drogą mailową na wskazane poniżej dane kontaktowe Administratora lub bezpośrednio do Inspektora ochrony danych.

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie. W szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę.

Dane kontaktowe Administratora
Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres korespondencyjny Intertech dental, 43-100 Tychy, Ul. Nowokościelna 26

Zasady zmiany w Polityce prywatności
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Postanowienia końcowe
Intertech dental zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Klienta Intertech dental i użytkownika newslettera należących do Intertech dental obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronach serwisu www.intertechdental.pl
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Intertech dental nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów należących do Intertech dental oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Intertech dental.

 

 

 

Drukuj

Odwiedź nas
Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net
Ta witryna używa plików cookie. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na używanie przez nas tych plików.
Dowiedz się więcej OK

Zaloguj się do konta